Правилник о начину утврђивања почетне вредности заплењене непокретности пореског обвезника (“Службени гласник РС”, бр. 17/2004)

На основу члана 107. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003 и 70/2003),

Министар финансија и економије доноси

ПРАВИЛНИК

о начину утврђивања почетне вредности заплењене непокретности пореског обвезника

“Службени гласник РС”, брoj 17 од 25. фебруара 2004.

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин утврђивања почетне вредности заплењене непокретности која није уписана у одговарајући регистар, у поступку принудне наплате пореске обавезе из те непокретности пореског обвезника.

pdf

Правилник о начину утврђивања почетне вредности заплењене непокретности пореског обвезника (“Службени  гласник РС”, бр. 17/2004)