Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
23. децембра 2020.

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и начину извештавања o резултатима наградне игре („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)

pdf

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и начину извештавања o резултатима наградне игре („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)