Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 159/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 159/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника