Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка („Службени гласник РС“, бр. 96/2019)

pdf

Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка („Службени гласник РС“, бр. 96/2019)