Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС“, бр. 99/18 и 40/19)

pdf

Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ("Службени гласник РС", бр. 99/18 и 40/19)

doc

Образац НО-1 НУ-1 - Налог за отварање-укидање подрачуна КЈС код УТ

doc

Образац НО-2 НУ-2 - Налог за отварање- укидање подрацуна других субјеката код УТ

doc

Образац ЗПП - Захтев за промену података КЈС и других субјеката код УТ

doc

Образац ЗУ-1 ЗБ-1 - Захтев за упис-брисање КЈС код УТ

doc

Образац ЗУ-2 ЗБ-2 - Захтев за упис-брисање ОЈ ДБК намена ДБК и ОЈ ООСО код УТ

doc

Образац ЗУ-3 ЗБ-3 - Захтев за упис-брисање правног лица и других субјеката код УТ