Правилник о службеној одећи и начину употребе и трајању службене одеће царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 67/2019 и 24/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о службеној одећи и начину употребе и трајању службене одеће царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 67/2019 и 24/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника