Правилник о службеној одећи и начину употребе и трајању службене одеће царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)

docx

Правилник о службеној одећи и начину употребе и трајању службене одеће царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)