Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
07. априла 2021.

Правилник о начину провере пријављених фискалних рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

pdf

Правилник о начину провере пријављених фискалних рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)