Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (“Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020 и 8/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

 

 

pdf

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (“Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020 и 8/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Процедура за рад са Excel шаблоном

doc

Образац бр. 1

doc

Образац бр. 2

doc

Образац бр. 3

doc

Образац бр. 4

doc

Образац бр. 5

xls

Шаблон за попуњавање, контролу и штампу финансијских извештаја