Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника („Сл. гласник РС“, бр. 50 од 29. јуна 2018. год.)

pdf

Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезe на имовину преко јавног бележника („Сл. гласник РС“, бр. 50 од 29. јуна 2018. год.)