Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
16. новембра 2020.

Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника („Службени гласник РС“, бр. 137/2020)

pdf

Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника („Службени гласник РС“, бр. 137/2020)