Правилник о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Сл. гласник РС”, бр. 3/05 , 54/05 , 36/07 , 63/07 , 53/09 , 63/12 , 95/12 , 96/12 – исправка, 56/13 , 67/15 , 101/16, 86/17, 20/18 и 48/18) –незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

docx

Правилник о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Сл. гласник РС”, бр. 3/05 , 54/05 , 36/07 , 63/07 , 53/09 , 63/12 , 95/12 , 96/12 – исправка, 56/13 , 67/15 , 101/16, 86/17, 20/18 и 48/18) –незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника