Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
13. децембра 2019.

Правилник о начину израде параметара финансијске и економске анализе у оквиру студије изводљивости и претходне студије изводљивости („Службени гласник РС, бр. 87/2019)

pdf

Правилник о начину израде параметара финансијске и економске анализе у оквиру студије изводљивости и претходне студије изводљивости („Службени гласник РС, бр. 87/2019)