Правилник о начину измене пореске основице за обрачунавање пореза на додату вредност („Службени гласник РС“, број 86/15)

pdf

Правилник о начину измене пореске основице за обрачунавање пореза на додату вредност („Службени гласник РС“, број 86/15)