Правилник о начину исправке одбитка претходног пореза код измене основице за ПДВ („Службени гласник РС“, број 86/15)

 

pdf

Правилник о начину исправке одбитка претходног пореза код измене основице за ПДВ („Службени гласник РС“, број 86/15)