Правилник о начину и условима за плаћање пореске обавезе путем компензације („Службени гласник РС“, бр. 63/2003 и 44/2018 – др. закон)

docx

Правилник о начину и условима за плаћање пореске обавезе путем компензације ("Службени гласник РС", бр. 63/2003 и 44/2018 - др. закон)