Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2020. години („Службени гласник“ РС, број 13 од 14. фебруара 2020. године)

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2020. години ("Службени гласник" РС, број 13 од 14. фебруара 2020. године)

xlsx

Прилог 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу