Правилник о начину и поступку вршења унутрашње контроле обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 92/2002 и 8/2006)

pdf

Правилник о начину и поступку вршења унутрашње контроле обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", бр. 92/2002 и 8/2006)