Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 44/2018 – др. закон, 48/2018, 62/2018, 104/2018, 16/2019, 80/2019 и 159/2020) – незванично пречишћен текст Пореске управе

pdf

Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 44/2018 – др. закон, 48/2018, 62/2018, 104/2018, 16/2019, 80/2019 и 159/2020) – незванично пречишћен текст Пореске управе