Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица старијих од 45 година („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 74/2013 и 118/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 На основу члана 21д став 7. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица старијих од 45 година

„Службени гласник РС“, бр. 72 од 29. августа 2006, 74 од 21. августа 2013 – др. правилник, 118 од 30. децембра 2013 – др. правилник

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак остваривања пореске олакшице за запошљавање лица старијих од 45 година, сагласно члану 21д Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06 – у даљем тексту: Закон).

pdf

Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица старијих од 45 година („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 74/2013 и 118/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника