Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/15)

 

pdf

Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/15)