Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 74/2013 – др. правилник и 118/2013 – др. правилник) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 На основу члана 45а став 13. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05 и 62/06),

Министар финансија, министар рада, запошљавања и социјалне политике и министар здравља споразумно доносе

 ПРАВИЛНИК

о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година

"Службени гласник РС", бр. 72 од 29. августа 2006, 74 од 21. августа 2013 – др. правилник, 118 од 30. децембра 2013 – др. правилник

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година, сагласно члану 45а Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05 и 62/06 – у даљем тексту: Закон).

pdf

Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година („Службени  гласник РС“, бр. 72/2006, 74/2013 -  др. правилник и 118/2013 -  др. правилник)  – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника