Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година („Службени гласник РС“, бр. 99/2004, 33/2005, 72/2006, 74/2013 – др. правилник и 118/2013 – др. правилник) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 На основу члана 45. став 7. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 84/04),

Министар финансија и министар рада, запошљавања и социјалне политике споразумно доносе

 ПРАВИЛНИК

о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година

"Службени гласник РС", бр. 99 од 31. августа 2004, 33 од 12. априла 2005, 72 од 29. августа 2006, 74 од 21. августа 2013 – др. правилник, 118 од 30. децембра 2013 – др. правилник

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим правилником уређује се начин и поступак обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година, сагласно члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05 и 62/06* – у даљем тексту: Закон).

*Службени гласник РС, број 72/2006

pdf

Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година („Службени гласник РС“, бр. 99/2004, 33/2005, 72/2006, 74/2013 - др. правилник и 118/2013 - др. правилник) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника