Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу („Сл. гласник РС“, бр. 76/2015, 101/2016, 86/2017 и 75/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

docx

Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу („Сл. гласник РС“, бр. 76/2015, 101/2016, 86/2017 и 75/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника