Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, бр. 13/2017 и 51/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника)

pdf

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, бр. 13/2017 и 51/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника)