Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 96/2017, 68/2019, 91/2020 и 152/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 96/2017, 68/2019, 91/2020 и 152/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника