Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 96/2017 и 68/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", бр. 96/2017 и 68/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника