Правилник о начину и поступку достављања података Пореској управи од стране јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 80 од 30. септембра 2016. год.) – примењује се од 1. јануара 2017. године

 

pdf

Правилник о начину и поступку достављања података Пореској управи од стране јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 80 од 30. септембра 2016. год.) - примењује се од 1. јануара 2017. године