Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
07. априла 2021.

Правилник о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

pdf

Правилник о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)