Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења којa Пореска управа доставља Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 104/2018)

 

 

 

 

pdf

Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења којa Пореска управа доставља Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 104/2018)