Правилник о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС“, бр. 14/2013, 25/2013 – исправка и 99/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

pdf

Правилник о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС“, бр. 14/2013, 25/2013 – исправка и 99/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника