Правилник о листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом (“Службени гласник РС”, бр. 122/2012 и 104/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

pdf

Прaвилник o листи jурисдикциja сa прeфeрeнциjaлним пoрeским систeмoм (“Службeни глaсник РС”, бр. 122/2012 и 104/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Прaвилник o измени Правилника о листи jурисдикциja сa прeфeрeнциjaлним пoрeским систeмoм (“Службeни глaсник РС”, бр. 104/2018)