Правилник о контури и битмапи фискалног лога, изгледу фискалних докумената и значењу појединих података садржаних у фискалним документима („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)

На основу члана 16. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС", број 135/04),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о контури и битмапи фискалног лога, изгледу фискалних докумената и значењу појединих података садржаних у фискалним документима

„Службени гласник РС“, број 140 од 31. децембра 2004.

Члан 1.

Овим правилником уређују се контуре и битмапе фискалног лога из члана 2. став 8. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04 – у даљем тексту: Закон), изглед фискалних докумената и значење појединих података садржаних у фискалним документима из чл. 12, 13, 14. и 15. Закона.

pdf

Правилник о контури и битмапи фискалног лога, изгледу фискалних докумената и значењу појединих података садржаних у фискалним документима („Службени гласник РС“, бр. 140 од  31. децембра 2004. год.)