Правилник о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 („Службени гласник РС“, бр. 25 од 13.3.2015. год.)

pdf

Правилник о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 („Службени гласник РС“, бр. 25 од 13.3.2015. год.)

xls

Образац ИППЗ

pdf

Упутство за попуњавање обрасца ИППЗ