Категорија:
Прописи - Правилници
Објављено:
19. новембра 2019.

Правилник о изгледу знака и заставе Управе царина и начину њихове употребе („Службени гласник РС“, бр. 67/2019 и 24/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о изгледу знака и заставе Управе царина и начину њихове употребе („Службени гласник РС“, бр. 67/2019 и 24/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника