Категорија:
Прописи - Правилници
Објављено:
19. новембра 2019.

Правилник о изгледу знака и заставе Управе царина и начину њихове употребе („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)

pdf

Правилник о изгледу знака и заставе Управе царина и начину њихове употребе („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)