Правилник о изгледу службеног одела инспектора Пореске полиције („Службени гласник РС“, бр. 81/2016)

На основу члана 162. став 5 Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15 и 15/16),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о изгледу службеног одела инспектора Пореске полиције

"Службени гласник РС", број 81 од 5. октобра 2016.

Члан 1.

Овим правилником прописује се изглед службеног одела инспектора Пореске полиције.

Члан 2.

Службено одело инспектора Пореске полиције је униформа инспектора Пореске полиције, са ознакама.

Униформа инспектора Пореске полиције је зимска и летња.

Летња униформа инспектора Пореске полиције за мушкарце састоји се од: одела (сако и панталоне) – два пара, мајице кратких рукава – пет комада, кошуље дугих рукава, кошуље кратких рукава – пет комада, кравате, плитких кожних ципела са кожним ђоном – два пара, плитких кожних ципела са гуменим ђоном – два пара и кожног каиша.

Зимска униформа инспектора Пореске полиције за мушкарце састоји се од: ветровке са улошком, кишног мантила са капуљачом, одела (сако и панталоне) – два пара, кошуље дугих рукава – пет комада, кравате, вуненог џемпера, вуненог пуловера без рукава, вуненог шала, кожних рукавица, дубоких кожних ципела са гуменим ђоном – два пара, кожног каиша, кожне торбе црне и рукавица.

Летња униформа инспектора Пореске полиције за жене састоји се од: одела (блејзер, сукња и панталоне) – два пара, кошуље дугих рукава, кошуље кратких рукава – два комада, мараме – ешарпе, плитких кожних ципела са кожним ђоном – два пара, плитких кожних ципела са гуменим ђоном – два пара и кожног каиша.

Зимска униформа инспектора Пореске полиције за жене састоји се од: ветровке са улошком, кишног мантила са капуљачом, одела (блејзер, сукња и панталоне) – два пара, кошуље дугих рукава – пет комада, мараме – ешарпе, вуненог џемпера, вуненог пуловера без рукава, вуненог шала, кожних рукавица, дубоких кожних ципела са гуменим ђоном –два пара, кожног каиша, кожне торбе црне и рукавица.

pdf

Правилник о изгледу службеног одела инспектора Пореске полиције („Службени гласник РС“, бр. 81/2016)