Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016, 100/2016, 44/2018 – др. закон и 119/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016, 100/2016, 44/2018 - др. закон и 119/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Образац ЈРППС -  Акционарско друштво

pdf

Образац ЈРППС -  Друштво са ограниченом одговорношћу

pdf

Образац ЈРППС -  Јавно предузеће

pdf

Образац ЈРППС -  Командитно друштво

pdf

Образац ЈРППС -  Огранак страног привредног друштва

pdf

Образац ЈРППС -  Ортачко друштво

pdf

Образац ЈРППС -  Представништво страног привредног друштва

pdf

Образац ЈРППС -  Стечајна маса

pdf

Образац ЈРППС -  Удружење, друштво и савез у области спорта

pdf

Образац ЈРППС -  Задруга

pdf

Образац ЈРППС -  Задружни савез

pdf

Образац ЈРППС -  Предузетник

pdf

Образац ЈРППС -  Представништво страних привредних комора

pdf

Образац ЈРППС -  Представништво странe задужбине/фондације

pdf

Образац ЈРППС -  Уговорна привредна комора

pdf

Образац ЈРППС -  Савез

pdf

Образац ЈРППС - Страна удружења

pdf

Образац ЈРППС - Удружења

pdf

Образац ЈРППС - Задужбина/фондација