Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016, 100/2016, 44/2018 – др. закон и 119/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016, 100/2016, 44/2018 - др. закон и 119/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника