Категорија:
Прописи - Правилници
Објављено:
20. новембра 2019.

Правилник о дисциплинској одговорности царинских службеника („Службени гласник РС”, бр. 55/2019)

pdf

Правилник о дисциплинској одговорности царинских службеника („Службени гласник РС”, бр. 55/2019)