Категорија:
Прописи - Правилници
Објављено:
19. новембра 2019.

Правилник о делатностима и пословима који су неспојиви са обављањем службене дужности царинског службеника („Службени гласник РС“, бр. 53 од 24. јула 2019. год.)

pdf

Правилник о делатностима и пословима који су неспојиви са обављањем службене дужности царинског службеника („Службени гласник РС“, бр. 53 од 24. јула 2019. год.)