Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
23. децембра 2020.

Правилник о ближим условима за спровођење аудио и видео надзора, начину чувања документације и телесне заштите у играчници, спровођење видео надзора и чување документације у аутомат клубу, односно кладионици („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)

pdf

Правилник о ближим условима за спровођење аудио и видео надзора, начину чувања документације и телесне заштите у играчници, спровођење видео надзора и чување документације у аутомат клубу, односно кладионици („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)