Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
23. децембра 2020.

Правилник о ближим условима за чување трајне базе података о лицима која улазе у играчницу („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)

pdf

Правилник о ближим условима за чување трајне базе података о лицима која улазе у играчницу („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)