Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
27. децембра 2019.

Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Службени гласник РС“, бр. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015, 81/2018 и 93/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Службени гласник РС“, бр. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015, 81/2018 и 93/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника