Правилник о ближим условима и начину издавања одобрења за обављање посла факторинга („Службени гласник РС“, бр. 93 од 25. октобра 2013. год.)

На основу члана 7. став 9. Закона о факторингу („Службени гласник РС”, број 62/13),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима и начину издавања одобрења за обављање посла факторинга

"Службени гласник РС", број 93 од 25. октобра 2013.

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови и начин издавања одобрења за обављање посла факторинга (у даљем тексту: одобрење).

pdf

Правилник о ближим условима и начину издавања одобрења за обављање посла факторинга („Службени гласник РС“, бр. 93 од  25. октобра 2013. год.)