Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
27. децембра 2019.

Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)

pdf

Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)