Правилник о критеријумима за одређивање великих пореских обвезника и о врстама јавних прихода за које је надлежан Центар за велике пореске обвезнике („Службени гласник РС“ бр. 43/10)

pdf

Правилник о критеријумима за одређивање  великих пореских обвезника  и о врстама  јавних прихода  за које је надлежан Центар за велике пореске обвезнике („Службени гласник РС“ бр. 43/10)