Категорија:
Прописи - Одлуке
Објављено:
28. септембра 2020.

Одлука о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге куповине и продаје и друге финансијске услуге у вези са дугорочним државним хартијама од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 118/2020)

pdf

Одлука о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге куповине и продаје и друге финансијске услуге у вези са дугорочним државним хартијама од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 118/2020)