Одлука о условима плаћања доспелих обавеза по основу јавних прихода ЈП „Електропривреда Србије” (“Службени гласник РС”, бр. 99/2003 и 34/2005) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 На основу члана 29. Закона о Влади Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 5/91 и 45/93), а у вези са чланом 115. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003 и 70/2003),

Влада Републике Србије доноси

ОДЛУКУ

о условима плаћања доспелих обавеза по основу јавних прихода ЈП „Електропривреда Србије”

“Службени гласник РС”, бр. 99 од 10. октобра 2003, 34 од 15. априла 2005.

1. Одобрава се ЈП „Електропривреда Србије” одлагање плаћања дуга по основу пореза и споредних пореских давања који на дан 30. септембра 2003. године износи 8.734.680.556 динара на 120 месечних рата уз обрачун камате применом есконтне стопе Народне банке Србије.

 

pdf

Одлукa о условима плаћања доспелих обавеза по основу јавних прихода ЈП „Електропривреда Србије” (“Службени гласник РС”, бр. 99/2003 и 34/2005) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника