Одлука о условима наплате обвезница Републике Србије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 52 од 30. августа 2002. год.)

На основу члана 5. став 4. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ”, број 36/2002) и члана 5. став 4. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке АД, Београд, у ликвидацији и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе ДД, Подгорица, („Службени лист СРЈ”, број 36/2002),

Влада Републике Србије доноси

ОДЛУКУ

о условима наплате обвезница Републике Србије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана

„Службени гласник РС”, број 52 од 30. августа 2002.

1. Овом одлуком уређују се услови наплате обвезница Републике Србије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана емитованих у складу са Одлуком о емисији обвезница Републике Србије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана – „Службени гласник РС”, број 48/2002 (у даљем тексту: обвезнице).

pdf

Одлука о условима наплате обвезница Републике Србије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 52 од 30. августа 2002. год.)