Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2020. години („Службени гласник РС, бр. 94/2019) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2020. години („Службени гласник РС, бр. 94/2019) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија