Одлука о превременом откупу обвезница Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана ради плаћања одређених трошкова („Службени лист СРЈ“, бр. 7/2001 и 10/2002) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 На основу члана 18. Закона о измирењу обавеза по основу девизне штедње грађана (“Службени лист СРЈ”, бр. 59/98 и 44/99),

Савезна влада доноси

ОДЛУКУ

о превременом откупу обвезница Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана ради плаћања одређених трошкова

„Службени лист СРЈ”, бр. 7 од 16. фебруара 2001, 10 од 22. фебруара 2002.

1. Овом одлуком утврђују се услови откупа и износ обвезница Савезне Републике Југославије из члана 4. Закона о измирењу обавеза по основу девизне штедње грађана (“Службени лист СРЈ”, бр. 59/98 и 44/99) (у даљем тексту: Закон) (у даљем тексту: обвезнице), пре рока њиховог доспећа, које су грађани (у даљем тексту: доносиоци обвезница) остварили по основу девизне штедње.

Висина средстава до којих ће се откупљивати обвезнице из става 1. ове тачке пре рока њиховог доспећа за намене утврђене овом одлуком утврђује се Пројекцијом платног биланса Савезне Републике Југославије за текућу годину.

pdf

Одлука о превременом откупу обвезница Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана ради плаћања одређених трошкова („Службени лист СРЈ“, бр. 7/2001 и 10/2002)  - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника